Dane osobowe


Administratorem danych oraz prowadzącym projekt Profil Zdrowia jest firma NETSOL Adam Bańkowski z siedzibą przy ul. Obrońców Tobruku 29 m 143, 01-494 Warszawa NIP 1180343698 REGON 140203306. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Dane przetwarzane są min. w celu umożliwienia realizacji konsultacji oraz świadczenia i realizacji usług. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem polityka-prywatnosci.profilzdrowia.pl. i spełniającą wszystkie obowiązki informacyjne administratora wobec klientów.


Warunki wykonywania konsultacji


Informujemy, że nie jesteśmy przychodnią lekarską, ani medycznym laboratorium diagnostycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004, Nr 144, poz.1529) oraz nie prowadzimy działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654), w tym w szczególności nie udzielamy świadczeń zdrowotnych. Przekazane przez klientów podczas konsultacji dane jak i dane będące wynikiem usługi nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1697). Jesteśmy organizatorem konsultacji i sprzedawcą suplementów diety. W celu podniesienia poziomu jakości wykonywanych usług rozmowy z konsultantami i specjalistami mogą być monitorowane. Specjalista wykonujący konsultację nie jest lekarzem i nie stawia „diagnozy lekarskiej”. Preparaty proponowane przez specjalistę nie są lekarstwami, a jedynie suplementami diety (OTC). Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Składy poszczególnych preparatów podane są na etykietach. W przypadku pytań, stanów ostrych oraz przeciwwskazań do przyjmowania poszczególnych składników należy skonsultować się z lekarzem. Nie można samowolnie zmieniać, ani korygować dotychczasowego leczenia - może to zrobić jedynie lekarz prowadzący.